Vragen? Gewoon bellen: +31(0) 38 45 78 445 info@energy-check.nl

Het ministerie van BZK en EZK introduceerde eind 2022 aanvullende wetgeving omtrent de energiebesparingsplicht. Met de portefeuilleaanpak biedt het ministerie organisaties met 20 of meer locaties binnen Nederland en verspreid over ten minste twee omgevingsdiensten meer flexibiliteit en minder administratieve lasten. In ruil daarvoor moeten de betreffende vastgoedobjecten bovenwettelijke energieprestaties leveren.

Wat houdt de portefeuilleaanpak precies in?

De portefeuilleaanpak is een nieuwe werkwijze voor de energiebesparingsplicht. De portefeuilleaanpak biedt meer flexibiliteit en minder administratie, maar vraagt daar ook iets voor terug. Om hier als organisatie gebruik van te kunnen maken dienen vastgoedobjecten bovenwettelijke energieprestaties te leveren, uitgedrukt in KPI’s (Key Perfomance Indicators). Alle energiebesparende maatregelen van de gehele vastgoedportefeuille dienen daarnaast te worden voorgelegd aan één coördinerende inspecteur. Deze inspecteur bundelt alle benodigde rapportages en is het eerste aanspreekpunt tussen de contactpersoon binnen jouw organisatie en de omgevingsdiensten.

Wat levert de portefeuilleaanpak op?

Kies je voor de inzet van de portefeuilleaanpak, dan wordt jouw organisatie koploper in duurzaamheid. Om dat te belonen hoef jij:

  • Jaarlijks maar één keer en aan één coördinerend inspecteur te rapporteren over de verduurzaming van al jouw locaties;
  • De komende vier jaar niet meer apart te rapporteren aan de omgevingsdiensten over energiemaatregelen;
  • Niet al jouw gebouwen tegelijkertijd te verduurzamen.

Bovendien is het toegestaan om een gedeelte van de informatieplicht energiebesparing voor jouw gehele vastgoedportefeuille gelijk te trekken. Zo kun jij makkelijker voldoen aan de informatieplicht en hoef je niet alle gebouwmaatregelen door te geven. Klinkt dat aantrekkelijk? Lees dan nog even verder, we leggen je namelijk ook graag uit hoe je hier in aanmerking voor komt.

Hoe kom ik in aanmerking voor de portefeuilleaanpak?

Om deel te nemen aan de portefeuilleaanpak vraagt het ministerie van BZK en EZK om een routekaart waarin jij omschrijft hoe jouw vastgoedportefeuille de komende jaren wordt verduurzaamd. In deze routekaart kun je op zelf bepaalde momenten panden verduurzamen. Je hoeft namelijk niet aan de gestelde regelgeving voor erkende maatregelen te voldoen. Door het beoordelen van jouw vastgoedportefeuille als geheel, krijg jij meer flexibiliteit.

Het doel daarbij is om het totale energiegebruik vóór 2027 met een minimumpercentage te verminderen. Het gaat in dit geval om minstens 14% finaal energiegebruik en minstens 22% fossiel energiegebruik.

Waar kan ik mijn organisatie aanmelden voor de portefeuilleaanpak?

Jouw routekaart om deze doelen te behalen moet vóór 30 april 2023 worden ingediend. Maar, first things first! Om mee te doen vraagt het ministerie van BZK en EZK namelijk eerst om het aanleveren van een intentieverklaring die vóór 15 februari 2023 moet worden ingediend bij de OmgevingsdienstNL.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je alle details over de portefeuilleaanpak terug. Ook vind je hier het format voor de intentieverklaring en het programma van eisen voor de routekaart.

Als onafhankelijke energieadviseur ondersteunen wij al ruim vijftien jaar bij het tegengaan van energieverspilling, verduurzamen van organisaties en het besparen van energiekosten. Voor de begeleiding rondom of het indienen van documentatie voor de portefeuilleaanpak ben je bij ons aan het juiste adres. Neem hiervoor gerust contact met ons op. We helpen je graag op weg!