Vragen? Gewoon bellen: +31(0) 38 45 78 445 info@energy-check.nl

Potentiele energie besparing volgens CBS: veel potentie in Overijssel

In opdracht van de VNG heeft het CBS is een kaartserie ontwikkeld waarin de gemiddelde energiebesparingspotentie onder koopwoningen in beeld wordt gebracht op laag regionaal niveau. Op zeer lokale schaal is inzichtelijk gemaakt wat de potentie van energie besparing is. In Overijssel zijn veel gemeenten waar de besparingspotentie zeer groot is.

De energiebesparingspotentie van een koopwoning is de totale besparing op energieverbruik (uitgedrukt in Euros per jaar) die in de koopwoning behaald kan worden wanneer alle energiebesparende maatregelen die nog kunnen worden toegepast in de woning worden gerealiseerd. Energiebesparende maatregelen bestaan uit bouwfysische maatregelen (isolatie van vloeren, isolatie van daken, isolatie van gevels, kierdichting en HR beglazing) en installatietechnische maatregelen (HR combiketel, zonneboiler en zonnepanelen).

De potentiekaarten staan op de website van het CBS.