Vragen? Gewoon bellen: +31(0) 38 45 78 445 info@energy-check.nl

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Met dit middel wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen.

De tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. De EED-regeling moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Ook de energierekening omlaag te brengen en verminderde afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen is onderdeel van dit beleid.

Voor wie?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 werknemers? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en / of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit van toepassing. Bedrijven die een MJA3/MEE/ een internationaal erkend energie- of milieubeheersysteem hebben zijn hiervan uitgezonderd.

Wilt u meer weten over de wetgeving omtrent energie en of uw organisatie moet voldoen aan artikel 8? Neem dan contact op met onze adviseurs.