Vragen? Gewoon bellen: +31(0) 38 45 78 445 info@energy-check.nl

Energie subsidie

Subsidiemogelijkheden voor energie verbruik

Om u als ondernemer te stimuleren energie te besparen of gebruik te maken van duurzame energie biedt de Nederlandse overheid diverse subsidie programma’s.

Elke subsidieregeling kent haar eigen eisen en voorwaarden.

Als onafhankelijke energieadviseur zijn wij al ruim 15 jaar actief in het aanvragen van energie- en milieusubsidies. Wij ondersteunen u graag bij het indienen van uw subsidie aanvraag.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (kortweg: EIA) is opgericht voor ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Deze fiscale aftrekregeling biedt financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende maatregelen en/of duurzame energie. Naast de aftrekregeling biedt de EIA een extra aftrekpost van 45,5% van de aanschaf- en voortbrengingskosten.

Om gebruik te maken van de EIA moet uw investering voldoen aan vier voorwaarden:

 1. Het bedrag aan energie-investering ligt hoger dan € 2.500,- per bedrijfsmiddel
 2. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 3. Het bedrijfsmiddel is opgenomen op de zogenoemde energielijst
 4. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijkertijd ontvangen, wel kunt u de EIA combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Meer informatie ›

SDE++ subsidie

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) helpt bedrijven en non-profitorganisaties om grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie te produceren. Ook kunt u deze subsidie inzetten om voor uw organisatie CO₂-verminderende technieken toe te passen. De SDE++ subsidie kent vijf hoofdcategorieën waaronder verschillende technieken vallen. Check hiervoor de tabel op deze pagina.

Om gebruik te kunnen maken van de SDE++ subsidie dient u te voldoen aan een aantal generieke en specifieke voorwaarden.

Meer informatie ›

Categorie Techniek

Hernieuwbare elektriciteit

 

 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Hernieuwbare warmte biomassa
 • Compostering Champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Hernieuwbaar gas uit biosmassa

CO₂-arme warmte

 • Aquathermie (TEO, TEA en TED)
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT panelen met warmtepomp
 • Elektrische boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Industriële warmtepomp
 • Hybride glasoven

CO₂-arme productie

 • CO₂-afvang en -opslag
 • CO₂-afvang en -gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

 

DUMAVA subsidie

De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om in vergelijking met 1990 in 2030 de huidige de huidige CO₂-uitstoot met 55% te willen verminderen. Om dit doel te behalen is het van groot belang om gebouwen van maatschappelijke organisaties te verduurzamen. Speciaal hiervoor is de DUMAVA subsidie in het leven geroepen.

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Scholen, cultuur-, zorg en religieuze instellingen, overheidsgebouwen en rijksmonumenten ontvangen een subsidie voor energieadvies, de uitwerking van een energielabel en/of verduurzamingsmaatregelen. Zij kunnen middels deze subsidie maximaal drie energiebesparende maatregelen of een integraal verduurzamingsproject doorvoeren. DUMAVA hanteert voor de aanvraag van deze subsidie een opgestelde maatregelenlijst.  

Meer informatie ›

Energie- of milieusubsidie aanvragen

Als uw onafhankelijke energieadviseur onderzoeken wij op welke subsidies en/of financieringen u recht heeft. Ook ondersteunen wij u graag tijdens de aanvraag van een subsidie. Indien gewenst hanteren wij hiervoor een no cure, no pay constructie. Dit betekent dat u ons pas kosten verschuldigd bent op het moment dat uw subsidie daadwerkelijk is toegekend. Ontvangt u geen subsidie? Dan bent u ons ook niets verschuldigd.

g

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of wenst u onze ondersteuning?

Neem gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!