Vragen? Gewoon bellen: +31(0) 38 45 78 445 info@energy-check.nl

Besparingsonderzoek

Effectief energie besparen

De kosten voor energie en aardgas zullen ook de komende jaren fors blijven stijgen.

Door energie slimmer in te kopen en energiebesparende maatregelen te treffen houdt u grip op uw kosten. In sommige gevallen kan uw besparing hierdoor oplopen tot wel 20 procent!

Wij maken graag voor u inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om te besparen op uw energieverbruik.

Energiescan

Verkeerd afgestelde apparatuur zorgt veelal voor een hoger energieverbruik dan nodig. Maar bent u zich ook bewust dat een lager energieverbruik niet alleen bespaart op uw bedrijfskosten? Met de energiescan van Energy-Check krijgt u direct inzicht in uw energieverbruik en besparingsmogelijkheden. Wij komen hiervoor graag bij u langs op locatie en verwerken onze bevindingen in een overzicht van innovatieve maatregelen om energie te besparen en/of uw verbruik (verder) te verduurzamen.

Wat levert een energiescan op?

Vanuit onze voorgestelde maatregelen wordt de besparing op uw energie- en gasverbruik berekend, met als eindresultaat uw totale financiële besparing. Uw investeringskosten voor verduurzaming worden door ons op basis van ervaringsgetallen of beschikbare offertes van leveranciers ingeschat. Zo leveren wij u een onafhankelijke, maar concrete rapportage waarmee u direct aan de slag kunt. Uiteraard staan wij ook graag voor u klaar bij de uitvoering van de door ons voorgestelde energiebesparende maatregelen.

Energie audit (EED)

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn, ook wel bekend als de EED, is verplicht gesteld door het Europees parlement om energieverbruik te verlagen en klimaatdoelen te behalen. Een EED geeft u inzicht in de belangrijkste energiestromen binnen uw onderneming en de daarbij behorende factoren die het energieverbruik beïnvloeden. Met name grote organisaties zijn verplicht om eens in de vier jaar een EED uit te laten voeren. Als uw onafhankelijke energieadviseur helpen wij u graag bij het opstellen en indienen van de EED bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat levert een EED op?

Middels een EED verkrijgt u meer inzicht over uw actuele energieverbruik en mogelijke besparingsopties. Om de Europese richtlijnen te behalen adviseren wij u om tijdig uw EED en bijbehorende verduurzaming in gang te zetten. Energy-Check helpt u graag bij het opvolgen van de EED. Wij stellen voor u de praktische en concrete energiebesparende maatregelen op, waarmee u wettelijk voldoet aan de gestelde eisen. Ook combineren wij de uitkomsten van uw EED graag met een overzicht van het energiebesparingspotentieel en de kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen voor een compleet inzicht in uw situatie.

Energiemonitoring

Wist u dat 70% van de klimaatinstallaties binnen organisaties niet duurzaam staat ingesteld? Of dat uw verlichting voor 65% verantwoordelijk is voor het totale elektriciteitsgebruik? Zonde, toch? Zeker wanneer u zich realiseert dat voor veel organisaties energie één van de grootste kostenposten is. Mede gezien de groeiende en veranderlijke energieprijzen is het daarom van groot belang om inzicht te krijgen waar uw energie aan op gaat. Middels onze energiemonitoring weet u waarvoor en op welk moment van de dag energie wordt gebruikt. Zo krijgt u extra inzicht in uw energieverbruik, maakt u energiekosten beheersbaar en spaart u het klimaat.

Onze energiemonitoring realiseert gemiddeld genomen een besparing van twee tot vijf procent op uw energiekosten. Met de huidige energieprijzen levert dit u al gauw honderden dan niet duizenden euro’s per jaar op.

Energiemonitoring volgens EBS standaard

Als uw onafhankelijke energieadviseur geven wij u graag extra inzicht in uw energieverbruik. Wij leveren u daarom op proactieve basis rapportages aan waarin u kunt zien hoe u het energieverbruik van uw organisatie verder kunt terugdringen. Wij maken hiervoor gebruik van het hoge Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Dit systeem is gekoppeld met uw slimme meter(s) en activiteiten, waardoor u direct inzicht verkrijgt in uw actuele energieverbruik. Onze rapportages zijn tevens het bewijs voor gemeenten en omgevingsdiensten dat u aan de EBS-verplichting voldoet. Ook ontvangt u van ons een unieke online inlogcode, waarmee u de energiemonitoring van uw organisatie per dag, maand of jaar zelf kunt analyseren.

Meer informatie ›

Energiesimulatie

Wanneer uw onderneming gaat verhuizen of u uw huidige pand wilt verduurzamen door een warmtepomp of zonnepanelen te plaatsen, is het allereerst van belang het benodigde vermogen van de energie aansluiting te bepalen. Wij leggen uw huidige energieverbruik als basispunt vast om vervolgens de (toekomstige) verduurzamingsaanpassingen te simuleren in uw netaansluiting.

Voordat we starten bepalen we het bestaande energieverbruik. Dit basispunt pellen we af totdat we zeer nauwkeurig weten hoe uw bestaande energieprofiel is opgebouwd. Vervolgens vullen we uw profiel aan met de gewenste verduurzamingsaanpassingen, waardoor er een waarheidsgetrouw beeld ontstaat van de toekomstige energiesituatie. Ook is het mogelijk om de situatie aan te passen door meer of minder zonnepanelen te plaatsen of slechts een deel van het gebouw op warmte- en koudeopslag te laten draaien.

Wat levert energiesimulatie op?

Onze energiesimulatie gaat altijd uit van een heel kalenderjaar. Hierdoor ziet u in één oogopslag op welke momenten er pieken in uw energieverbruik ontstaan of wanneer er overlap is tussen de zon-productie en het energieverbruik van uw gebouw. De energiesimulatie helpt u beter voor te bereiden op een energieke toekomst. U weet welke kansen en risico’s er zijn en krijgt inzicht in mogelijke energietekorten of -overschotten. Bovendien levert een energiesimulatie u een gebalanceerd energieverbruik op. Naar wens kunnen wij de invloed van energieopslag in onze simulatie verwerken of een energiesimulatie voor meerdere jaren vooruit voor u uitwerken.

g

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of wenst u onze ondersteuning?

Neem gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!