Vragen? Gewoon bellen: +31(0) 38 45 78 445 info@energy-check.nl

Heeft u voor uw bedrijf een elektrische auto aangeschaft? Dan kunt u hiervoor mogelijk gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hiervoor komen elektrische voertuigen in aanmerking die staan op de Milieulijst 2020. De code voor elektrische voertuigen is E 3110.

Onder de code E 3110 vallen nieuwe, volledig elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Deze komen in aanmerking voor 13,5% MIA. Het gaat hier om ‘elektrisch aangedreven voertuigen’. Dit betekent dat u onder deze code ook motoren en andere voertuigen kunt melden, die voldoen aan de codeomschrijving.

Aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de MIA en/of Vamil voor uw elektrische voertuig? Dan moet u het voertuig eerst melden bij RVO. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

Wanneer indienen

Dien uw MIA-aanvraag voor uw e-auto in uiterlijk 3 maanden na de datum waarop u de investering bent aangegaan. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld de datum van het ondertekenen van een koopcontract of een offerte. Voor deze termijn kunnen wij u geen uitstel verlenen.

Let op: De datum van levering, de factuur of de betaaldatum van de auto is niet hetzelfde als de datum van het aangaan van de investering.

Welke kosten komen in aanmerking?

Een e-auto komt voor maximaal € 40.000 in aanmerking voor MIA onder code E 3110. Het investeringsbedrag (inclusief eventuele bijkomende kosten en/of oplaadpunt) wordt, als het te hoog is, automatisch afgetopt op € 40.000 per auto.
Wanneer u de btw kunt verrekenen, meldt u de investeringskosten exclusief btw. Als u vrijgesteld bent van btw, kunt u de investering inclusief btw melden.

Kosten die in aanmerking komen voor MIA zijn:

  • aanschafprijs van de auto
  • accessoires af-fabriek
  • laadpaal (zie laadpaal)
  • rijklaar maken
  • verwijderingsbijdrage
  • legeskosten
  • auto’s die gekocht zijn in het buitenland (onder voorwaarden)
  • kosten voor het zelf ombouwen van een bestaand voertuig naar een volledig elektrisch voertuig (exclusief de aanschaf van dit voertuig)

Oplaadpunt

Het oplaadpunt kunt u tegelijk met de e-auto melden. Het maximumbedrag van € 40.000 geldt dan voor de e-auto en het oplaadpunt samen.

Laadpalen kunt u ook apart melden onder code G 3720. Dit kan alleen als:

  • het totale investeringsbedrag hiervan groter is dan € 2.500;
  • de laadpaal wordt gebruikt om eigen elektrische auto’s te laden. Eigen elektrische auto’s zijn ook eigen lease-auto’s.