Vragen? Gewoon bellen: +31(0) 38 45 78 445 info@energy-check.nl

Een deel van de gas- en stroomprijs die je betaalt, bestaat uit energiebelasting. Onze overheid wil daarmee stimuleren dat er minder gas en stroom wordt verbruikt. In 2023 zijn de energiebelastingtarieven fors verhoogd. Maar wat staat ons de komende jaren te wachten?

Verwachte ontwikkelingen

Om de gestelde klimaatdoelen in 2030 te kunnen behalen zijn dit voorjaar extra maatregelen omtrent de energiebelasting opgesteld door het kabinet. Deze voorgenomen maatregelen zijn nog niet definitief, maar laten desondanks een richting zien in de verwachte ontwikkelingen. Eén ding is overduidelijk: de komende jaren zal gas steeds zwaarder en elektra iets minder worden belast. Daarmee wordt elektriciteit niet per definitie goedkoper, maar wordt de belasting die over het aantal gebruikte wattages wordt verrekend wel lager. 

Ondanks het feit dat de maatregelen nog niet definitief zijn, schetsen we alvast de mogelijke ontwikkelingen: 

  • De vrijstelling voor energiebelasting bij het gebruik van een Warmte-Kracht-Koppeling (WKK) zal worden beperkt. Gedacht wordt aan een elektrisch referentierendement van 60%. Bij een lager rendement (voor WKK’s valt dit veelal tussen de 30-35%) zal over het verschil energiebelasting worden verrekend. Er wordt nog onderzocht of dit gefaseerd kan worden ingevoerd. Als uitgangspunt wordt aangehouden dat de vrijstelling met ingang van 2025 start, zodat de maatregel uiterlijk in 2030 volledig is doorgevoerd;
  • Voor de productie van waterstof zal per 2025 een vrijstelling energiebelasting worden geïntroduceerd;
  • Er komt een extra energiebelastingschijf voor gasverbruik t/m 800 m3. Deze schijf zal tegen een lager energiebelasting tarief worden berekend. Ook voor elektriciteit is een extra schijf t/m 2.900 kWh voorzien. Hiervoor zal echter vooralsnog hetzelfde tarief als voor verbruik t/m 10.000 kWh gelden;   
  • Tussen 2025 en 2030 zullen de energiebelastingtarieven voor gas stapsgewijs worden verhoogd, terwijl de energiebelastingtarieven voor elektriciteit stapsgewijs worden verlaagd. In de tabel hieronder vind je de tarieven waar momenteel aan gedacht wordt;
  • Per 2026 wordt een verlaagd energiebelastingtarief geïntroduceerd voor gebruik van waterstof als aardgasvervanger. Hiervoor geldt nu nog het energiebelastingtarief voor aardgas;
  • Per 2025 wordt iedere energieleverancier verplicht om toegepaste verlaagde energiebelastingtarieven (tuinders, laadpalen en walstroom) op klantniveau door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wanneer het totale voordeel oploopt tot meer dan € 100.000,- per jaar wordt de afnemer opgenomen in een openbaar EU-register inzake staatssteun;
  • Vanaf 2025 tot 2031 zal de salderingsregeling voor kleinverbruikers stapsgewijs worden afgebouwd.

 

Tariefaanpassingen energiebelasting

Efficiënt en duurzaam energie besparen? Als onafhankelijke energieadviseur ondersteunen wij al ruim vijftien jaar bij het tegengaan van energieverspilling, verduurzamen van organisaties en het besparen van energiekosten. Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag op weg!