Vragen? Gewoon bellen: +31(0) 38 45 78 445 info@energy-check.nl

Het doel is helder: een klimaatneutraal Nederland in 2050. De grote vraag is echter: hoe? Want wat moet er gebeuren? Wat staat ons te wachten? En welke plannen zijn of bestaan er om nieuwe energiesystemen te realiseren?

Klimaatneutraal in 2050 verandert onze manier van energie opwekken, transporteren, opslaan en gebruiken. Tegelijkertijd biedt het economische kansen en ruimte voor nieuwe verdienmodellen. Om het doel te behalen, moeten we nu al aansturen, ons voorbereiden en keuzes maken. Speciaal daarvoor is het Nationaal plan energiesysteem (NPE) opgesteld. Een plan met samenhang in beleid en programma’s.

Op 12 april presenteerde een onafhankelijk expertteam het plan aan minister Klimaat en Energie Rob Jetten. Hij presenteerde vervolgens begin deze maand op basis van het concept NPE en Programma Energiehoofdstructuur de strategie, richtinggevende keuzes en plan voor de benodigde ruimte voor het energiesysteem van 2050. Hiermee brengt het kabinet nu al in kaart hoe het energiesysteem van de toekomst eruit moet zien en wat nodig is om daar te komen. De komende tijd worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden en burgers, om vervolgens eind 2023 een aangescherpt, aangevuld en definitief NPE vast te kunnen stellen.

Benieuwd naar het concept NPE? Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je alle achtergrondinformatie en bijbehorende documentatie. 

Heb je een vraag over het concept NPE? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag op weg!